+48 22 637 20 78 warszawa.zajac@komornik.pl

Komornik Sądowy Warszawa- Mokotów

01 / Komornik Sądowy

Co do zasady wierzyciel może wskazać, który komornik będzie prowadził postępowanie egzekucyjne w danej sprawie. W takich okolicznościach musi załączyć do wniosku o wszczęcie egzekucji oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
W sprawach o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dn. 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego. W pewnych prawnie określonych sytuacjach jednak nie można wybrać komornika. Dotyczy to sytuacji, w której sprawa dotyczy np. egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Działający przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy–Woli w Warszawie, Komornik Sądowy Paweł Zając oferuje wszechstronną pomoc w zakresie usług komorniczych. W celu optymalizacji działań i skrócenia ich trwania, szczególny nacisk kładzie się na budowę wzajemnego zaufania z wierzycielem.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Warszawie Paweł Zając prowadzi zakrojone na szeroka skalę czynności terenowe w celu egzekucji długów. Paweł Zając prowadzi również licytacje komornicze.

02 / Komornik Warszawa Mokotów

Poza właściwością Sądu Rejonowego w Warszawie, działalność prowadzona jest również na obszarze Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, czyli dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów.
Paweł Zając prowadzi skuteczną działalność również na terenie pozostałych dzielnic Warszawy oraz w miejscowościach zlokalizowanych na obrzeżach stolicy.

ADRES:

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa