+48 22 637 20 78 warszawa.zajac@komornik.pl

KOMORNIK SĄDOWY WARSZAWA

01 / Komornik Sądowy

Co do zasady wierzyciel może wskazać, który komornik będzie prowadził postępowanie egzekucyjne w danej sprawie. W takich okolicznościach musi załączyć do wniosku o wszczęcie egzekucji oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
W sprawach o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dn. 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego. W pewnych prawnie określonych sytuacjach jednak nie można wybrać komornika. Dotyczy to sytuacji, w której sprawa dotyczy np. egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

02 / Komornik Warszawa Żoliborz

Poza właściwością Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, działalność prowadzona jest również na obszarze Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie czyli dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki.
Komornik Paweł Zając prowadzi skuteczną działalność również na terenie pozostałych dzielnic Warszawy:

Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie – komornik miasto stołeczne Warszawa
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Sródmieście w Warszawie – komornik Warszawa Śródmieście
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – komornik Warszawa Mokotów
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie – komornik Warszawa Wola
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie – komornik Warszawa Praga Północ
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie – komornik Warszawa Praga Południe

A także w miejscowościach zlokalizowanych na obrzeżach stolicy:

Sądu Rejonowego w Pruszkowie – komornik Pruszków
Sądu Rejonowego w Piasecznie – komornik Piaseczno
Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim – komornik Grodzisk Mazowiecki
Sądu Rejonowego w Legionowie – komornik Legionowo
Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim – komornik Nowy Dwór Mazowiecki
Sądu Rejonowego w Wołominie – komornik Wołomin
Sądu Rejonowego w Otwocku – komornik Otwock

03 / Na czym polega postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne polega na przymusowym wykonaniu orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły wykonawcze. Czynności egzekucyjne są realizowane w celu wyegzekwowania świadczeń określonych w tytułach wykonawczych niezależnie od woli dłużnika, z jego majątku. Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego dochodzi w sytuacji, kiedy dłużnik dobrowolnie nie spłaca swoich należności względem wierzyciela. Zadaniem komornika sądowego w Warszawie jest prowadzenie egzekucji celem wyegzekwowania długu.

Do wszczęcia postępowania niezbędne jest posiadanie tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności oraz złożenie stosownego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika w Warszawie.

ADRES:

ul. Goleszowska 3a/45, 01-249 Warszawa