+48 22 637 20 78 warszawa.zajac@komornik.pl

Kancelaria komornicza

Przy sądzie rejonowym dla warszawy-woli w warszawie

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU

Odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania i wyjaśnimy niejasności

Kancelaria komornicza

Przy sądzie rejonowym dla warszawy-woli w warszawie

Podstawowe informacje

Niniejsza strona ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.

Kancelaria

Goleszowska 3a/45, 01-249 Warszawa

Nr telefonu

+48 22 637 20 78
+48 511 700 356

Nr faxu

+48 22 637 20 77

Numer konta bankowego PKO BP

63 1020 1185 0000 4502 0267 3572
SWIFT: BPKOPLPW

NIP

649-226-06-77
ID w systemie EPU: 2642

Godziny otwarcia

Pon,Wt: 8.00 – 16.00, Śr: 8.00 – 18.00, Czw: 8.00 – 16.00, Pt: 8.00 – 14.00

Podstawowe informacje

Niniejsza strona ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.

Kancelaria

Goleszowska 3a/45, 01-249 Warszawa

Nr telefonu

+48 22 637 20 78
+48 511 700 356

Nr faxu

+48 22 637 20 77

Numer konta bankowego PKO BP

63 1020 1185 0000 4502 0267 3572
SWIFT: BPKOPLPW

NIP

649-226-06-77
ID w systemie EPU: 2642

Godziny obsługi

Pon,Wt: 8.00 – 16.00, Śr: 8.00 – 12.00, 14:00, 18:00 Czw: 8.00 – 16.00, Pt: 8.00 – 14.00

01 /

O KANCELARII KOMORNICZEJ

Jesteśmy do państwa dyspozycji!
Niniejsza strona powstała w celu przedstawienia najważniejszych informacji o kancelarii komorniczej, o planowanych licytacjach oraz umożliwieniu bezpośredniego kontaktu z kancelarią.
Jeżeli jesteś wierzycielem możesz tutaj uzyskać wiedzę o funkcjonowaniu kancelarii komorniczej w Warszawie, dostępnych systemach informatycznych oraz pobrać wnioski niezbędne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Natomiast w zakładce „dłużnik” znajdują się informacje o rachunku bankowym na który należy dokonywać wpłat oraz o wyznaczonym dniu przyjęć interesantów.

01 / O KANCELARII

Jesteśmy do państwa dyspozycji!

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw egzekucyjnych w szczególności spraw gospodarczych oraz spraw z sektora finansowego. Nieodzownym elementem mojej pracy jest podejmowanie nieszablonowych działań umożliwiających sprawne poszukiwanie majątku dłużnika.

Niniejsza strona powstała w celu przedstawienia najważniejszych informacji o kancelarii, o planowanych licytacjach oraz umożliwieniu bezpośredniego kontaktu z kancelarią.

Jeżeli jesteś wierzycielem możesz tutaj uzyskać wiedzę o funkcjonowaniu kancelarii, dostępnych systemach informatycznych oraz pobrać wnioski niezbędne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Natomiast w zakładce „dłużnik” znajdują się informacje o rachunku bankowym na który należy dokonywać wpłat oraz o wyznaczonym dniu przyjęć interesantów.

02 / NAJNOWSZE LICYTACJE

02 / NAJNOWSZE LICYTACJE

03 / CZYNNOŚCI KOMORNIKA

03 / CZYNNOŚCI KOMORNIKA

EGZEKUCJA

Skutecznie odzyskujemy długi prowadząc egzekucję z ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń, wierzytelności oraz innych praw majątkowych na obszarze właściwości apelacji warszawskiej.

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

Efektywnie prowadzimy postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zgodnie z właściwością miejscową na terenie dzielnic Warszawy: Bemowa oraz Woli.

ALIMENTY

Skutecznie odzyskujemy alimenty od osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

LICYTACJE

Prowadzimy licytacje ruchomości i nieruchomości, do udziału w których w charakterze licytanta może co do zasady przystąpić każdy zainteresowany.

PROTOKÓŁ STANU FAKTYCZNEGO

W protokole komornik dokonuje opisu stanu faktycznego lub przebiegu wydarzeń, które następują w trakcie jego sporządzania. Protokół stanu faktycznego ma moc dokumentu urzędowego, może także zostać wykorzystany jako dowód w sądzie.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Komornik dokonuje zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

NASZYM ATUTEM JEST
Efektywność i
Profesjonalizm
NASZYM ATUTEM JEST
Efektywność i
Profesjonalizm

04 / ZASIĘG DZIAŁANIA

04 / ZASIĘG DZIAŁANIA

1

Uprzejmie informujemy, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Paweł Zając prowadzi postępowania egzekucyjne nie tylko w granicach swojej właściwości ale również na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela.

2

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie następującej treści: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.”.

3

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Komornik Sądowy Paweł Zając jest właściwy do prowadzenia spraw o egzekucję z nieruchomości położonych w obrębie właściwości miejscowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie w granicach dzielnic: Bemowo i Wola.

\

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
\

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
\

EPUAP2

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
\

CPD

Centrum Personalizacji Dokumentów
\

OGNIVO

Centralna informacja o rachunkach
\

ZUS PUE

Platforma Usług Elektronicznych dla ZUS
\

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste
\

EPO

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

05 / SYSTEMY

W realizacji swoich ustawowych zadań kancelaria kieruje zapytania bądź korzysta z takich systemów jak min.:

05 / SYSTEMY

W realizacji swoich ustawowych zadań kancelaria kieruje zapytania bądź korzysta z takich systemów jak min.:
\

OGNIVO

Centralna informacja o rachunkach
\

ZUS PUE

Platforma Usług Elektronicznych dla ZUS
\

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste
\

EPO

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru
\

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
\

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
\

EPUAP2

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
\

CPD

Centrum Personalizacji Dokumentów

ADRES:

ul. Goleszowska 3a/45, 01-249 Warszawa