+48 22 637 20 78 warszawa.zajac@komornik.pl

Informacje

DLA WIERZYCIELA

 

Czytaj dalej

01 / KOMORNIK SĄDOWY INFORMUJE:

Z

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. Dokumenty można złożyć osobiście, bądź korespondencyjnie (listem poleconym). W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z kancelarią (osobiście lub telefonicznie). Pracownik kancelarii udzieli stosownych wyjaśnień oraz objaśni, jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Z

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również oświadczenie wierzyciela: „Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.”

02 / WNIOSKI DO POBRANIA:

Szablony wniosków egzekucyjnych są dostępnie do pobrania w wersji papierowej w kancelarii oraz w wersji elektronicznej

i

WNIOSEK

O wszczęcie postępowania egzekucyjnego o świadczenie pieniężnePobierz wzór

i

WNIOSEK

O wszczęcie postępowania o egzekucję alimentówPobierz wzór

i

WNIOSEK

O wykonanie zabezpieczenia roszczeń pieniężnychPobierz wzór

i

WNIOSEK

O wszczęcie postępowania w celu opróżnienia nieruchomościPobierz wzór

i

WNIOSEK

O sporządzenie spisu inwentarzaPobierz wzór

i

WNIOSEK

O sporządzenie protokołu stanu faktycznegoPobierz wzór

i

WNIOSEK

O wydanie ruchomości

Pobierz wzór

i

WNIOSEK

O sprzedaż przedmiotu zastawu
Pobierz wzór

ADRES:

ul. Goleszowska 3a/45, 01-249 Warszawa